นพ.กันต์  สุวรรณรัต

(Board of Dermatology)

Booking

การศึกษา

 โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ (ฝ่ายมัธยม)

พ.ศ. 2550 - แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2556 - Certificate of training: Update Techniques for Botulinum Toxin and Dermal Fillers, International Congress in Aesthetic Dermatology (ICAD)

Elective Rotation: Photodermatology and Clinical Dermatology, Ludwig-Maximilians-Universität, Munich, Germany

Certificate of training: Dermatologic Surgery Workshop, The Dermatologic & Aesthetic Surgery International League (DASIL)

พ.ศ. 2557 - วุฒิบัตร ตจวิทยา (ผิวหนัง) แพทยสภา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Board of Dermatology)

Certificate of training: International Botox, Fillers, PDO Thread Lifting Workshop & Hands-on, The Korean College of Cosmetic Surgery (KCCS), Seoul, South Korea

Certificate of training: Advanced Aesthetic Medicine and Anti-Aging Medicine, The American Board of Aesthetic Medicine (ABAM) San Diego, The United States of America


ประสบการณ์

January 2013  Certificate of training: Update Techniques for Botulinum Toxin and Dermal Fillers, International Congress in Aesthetic Dermatology (ICAD)

November 2013  Certificate of training: Dermatologic Surgery Workshop, The Dermatologic & Aesthetic Surgery International League (DASIL)

June 2014 Certificate of Higher Graduate Diploma of Clinical Sciences (Dermatology), Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

June 2014 Diplomate Thai Board of Dermatology, The Medical Council of Thailand

July 2014 Certificate of training: International Botox, Fillers, PDO Thread Lifting Workshop & Hands-on, The Korean College of Cosmetic Surgery (KCCS), Seoul, South Korea

August 2014 Diplomate American Board of Aesthetic Medicine, The American Board of Aesthetic Medicine (ABAM), San Diego, USA.

September 2014 Certification of attendance: Anti-Aging Medicine Asean Congress (AMAC), Singapore

April 2015 Certificate of training: Restylane Filler Workshop, Bangkok, Thailand

June 2015  Certificate of training: Clinical Facial Aesthetic Singapore, Singapore

August 2015 Hand-On Filler Workshop: Expert level, SC Academy Khon-Kaen, Thailand

October 2015 Certificate of training: Advanced Filler Injection Merz Aesthetic Academy, Ramathibodi Hospital, Bangkok, Thailand

March 2016 Certificate of training: Botulinum Toxin - Master Class Training, Institute of Dermatology, Bangkok

April 2016 Cadaver Workshop: GALAA Conference, King Chulalongkorn Memorial Hospital, Bangkok

August 2016 Hand-On Filler Masterclass at Aesthetic Dermatology Academy (ADAC) - Aesthetic Medicine Summit (AMS) Joint Conference, Bangkok, Thailand

February 2018  GALDERMA Exclusive Live Demonstration Workshop LIPS DAY by Restylane  ณ สถาบัน TRIA 

2018  “Create the trust of Beauty by Total Face Rejuvenation” โดยมี Dr.Arthur Swift ศัลยแพทย์พลาสติกจากประเทศแคนาดาเป็นผู้บรรยาย

 


ข้อแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษาผิวหน้าและผิวพรรณ


วัน สาขา เวลา หมายเหตุ
จันทร์ เมกาบางนา ชั้น 1 12:30 - 20:00
อังคาร ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต (โซนโรบินสัน) ชั้น 1 12:00 - 20:30
พุธ เดอะ พรอมานาด รามอินทรา ชั้น 4 12:30 - 20:00
พฤหัสบดี หยุด -
ศุกร์ สยามสแควร์ (ตรงข้ามสยามดิสคัฟเวอรี่) 12:30 - 20:30
เสาร์ เซ็นทรัล ชลบุรี ชั้น 1 11:00 - 19:30
อาทิตย์ เมกาบางนา ชั้น 1 11:30 - 20:00
**ตารางเวรแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการเข้าตรวจ