แพทย์ผิวหนัง (Dermatologist)

Our Professional Training

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อความเป็นเลิศ

 

ทีมแพทย์พรเกษมได้เข้าร่วมโครงการ Learning for excellence การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อความเป็นเลิศทางการแพทย์ ในหัวข้อ การรักษาผู้ป่วยสะเก็ดเงิน

สรรค์สร้างความรู้และพัฒนาการฉีด Filler

 

สาวๆโซนตะวันออกอยากสวยแบบไหน แนะนำที่สาขาเซ็นทรัลชลบุรี, โรบินสันศรีราชา และเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยา บีช 

พัฒนาการเรียนรู้การปรับรูปหน้า

 

 พัฒนาและอบรมการฉีด Filler โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของพรเกษมคลินิก

นพ.สุนทร  ศรีปรัชญาอนันต์


นพ.กิตติ  จิตตรีประเสริฐ


นพ.พีระ  อุดมจารุมณี


นพ.สุรเชิด  ต่างวิวัฒน์


นพ.วิรัช  จิรโรจน์อังกูร


นอ.นพ.ปราการ  ฉัตรชัยการ