กิจกรรมเพื่อสังคม

หมื่นเเรงศรัทธา เยียวยาล้านผู้ป่วย โรงพยาบาลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

หนังสือและซีดีธรรมะเเจกฟรีที่พรเกษมคลินิก

ทำบุญสร้างเมรุ วัดรัตนวนาราม จังหวัดพะเยา

ขออนุโมทนาบุญแด่ผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่พรเกษมคลินิกที่ร่วมทำบุญสร้างเมรุ วัดรัตนวนาราม จังหวัดพะเยา เป็นเงินจำนวนรวม 72,275 บาท

การทำงาน คือการปฏิบัติธรรม

กิจกรรมที่พนักงานพรเกษมคลินิกปฏิบัติอยู่เป็นประจำคือ การไปนั่งวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อฝึกจิตมิให้ยึดมั่นถือมั่น