สาขาที่เปิดให้บริการ

เดอะมอลล์ บางกะปิ ชั้น 1

ตารางเวรแพทย์

Day Doctor Name Hour Remark
จันทร์ พญ.ศศิธร ธัญรัตนศรีสกุล 12:00 - 20:30
นพ.สมศักดิ์ โตวณะบุตร 17:30 - 20:30
อังคาร นพ.สราวุธ บุญปสาท 12:00 - 20:30
พุธ พญ.ณัฐกมล วายุภักตร์ 12:00 - 20:30
พฤหัสบดี พญ.วรวี ตันติแพทยางกูร 12:00 - 20:30
ศุกร์ นพ.ปกรณ์ กิติรัตน์ชัย 12:00 - 20:30
เสาร์ พญ.วรวี ตันติแพทยางกูร 11:00 - 20:30
อาทิตย์ พญ.สุพร จุฑามณี 11:00 - 20:30

โทร. 091-763-8874 โซนหน้าห้าง ติดร้าน Lyn ตรงข้ามกับร้าน CPS chaps
ID Line : @pornkasem