สาขาที่เปิดให้บริการ

เดอะมอลล์ บางกะปิ ชั้น 1

ตารางเวรแพทย์

Day Doctor Name Hour Remark
จันทร์ พญ.ศศิธร ธัญรัตนศรีสกุล 11:00 - 20:00
นพ.เฉลิมราช สหกโร 11:30 - 20:00
อังคาร นพ.สราวุธ บุญปสาท 11:30 - 20:00
พุธ พญ.ณัฐกมล วายุภักตร์ 11:30 - 20:00
พฤหัสบดี พญ.วรวี ตันติแพทยางกูร 11:30 - 20:00
ศุกร์ นพ.ปกรณ์ กิติรัตน์ชัย 11:30 - 20:00
เสาร์ พญ.วรวี ตันติแพทยางกูร 11:00 - 20:00
อาทิตย์ พญ.สุพร จุฑามณี 11:30 - 20:00

โทร. 091-763-8874 โซนหน้าห้าง ติดร้าน Lyn ตรงข้ามกับร้าน CPS chaps
ID Line : @pornkasem