สาขาที่เปิดให้บริการ

เซ็นทรัล บางนา ชั้น 5

ตารางเวรแพทย์

Day Doctor Name Hour Remark
จันทร์ พญ.ปิยากิตติ์ ศรีไพโรจน์ 11:30 - 19:30
นพ.สมศักดิ์ โตวณะบุตร 17:30 - 20:30
อังคาร พญ.เมธาวี บุญศิริ 11:00 - 16:00 *กรณีนัดหมาย
พญ.ศาณีรัตน์ พรธารักษ์เจริญ 12:00 - 20:30
พญ.เมธาวี บุญศิริ 16:00 - 19:30
พุธ นพ.เฉลิมราช สหกโร 11:30 - 20:00
พญ.ภัททชีว์ องค์มหัทมงคล 16:30 - 20:30 เริ่มเข้าตรวจ 11 พ.ย. 63
พฤหัสบดี นพ.ปกรณ์ กิติรัตน์ชัย 11:30 - 20:00
พญ.ปิยกานต์ ลิมธัญญกุล 17:00 - 20:30
ศุกร์ พญ.วรสิริ หงส์ลดารมภ์ พานิชกุล 11:00 - 19:30
พญ.แสงสิริ อยู่อำไพ 12:00 - 20:30
เสาร์ พญ.วรสิริ หงส์ลดารมภ์ พานิชกุล 11:00 - 19:30
พญ.แสงสิริ อยู่อำไพ 12:00 - 20:30
อาทิตย์ นพ.กิตติ จิตตรีประเสริฐ 11:00 - 19:30
พญ.ปิยากิตติ์ ศรีไพโรจน์ 12:00 - 20:30

โทร. 091-763-6534 (ใกล้ทางขึ้นโรงหนังข้างลิฟท์แก้วติดร้านขนมญี่ปุ่นและร้านทำผม)
ID Line : @pornkasem