สาขาที่เปิดให้บริการ

เซ็นทรัล บางนา ชั้น 5

ตารางเวรแพทย์

Day Doctor Name Hour Remark
จันทร์ พญ.ปิยากิตติ์ ศรีไพโรจน์ 11:00 - 19:30
พญ.ปิยกานต์ ลิมธัญญกุล 16:00 - 20:30
อังคาร พญ.เมธาวี บุญศิริ 11:00 - 16:30 *กรณีคนไข้นัดหมาย
พญ.เมธาวี บุญศิริ 16:30 - 20:30
พุธ พญ.วรสิริ หงส์ลดารมภ์ พานิชกุล 11:00 - 19:30 แพทย์เข้าตรวจวันที่ 4 มี.ค. 63
นพ.มานุชา จันทร์เจ๊ก 11:00 - 19:30 แพทย์เข้าตรวจวันที่ 11, 18, 25 มี.ค. 63
นพ.ปณิธาน แสวงพรรค์ 16:00 - 20:30
พฤหัสบดี นพ.ปกรณ์ กิติรัตน์ชัย 11:00 - 20:30
ศุกร์ พญ.แสงสิริ อยู่อำไพ 11:00 - 20:30
เสาร์ พญ.ปิยกานต์ ลิมธัญญกุล 11:00 - 19:30 แพทย์เข้าตรวจวันที่ 28 มี.ค. 63
พญ.วรสิริ หงส์ลดารมภ์ พานิชกุล 11:00 - 19:30 แพทย์เข้าตรวจวันที่ 7, 14, 21 มี.ค. 63
พญ.แสงสิริ อยู่อำไพ 11:00 - 20:30
อาทิตย์ พญ.ปิยากิตติ์ ศรีไพโรจน์ 11:00 - 20:30
นพ.กิตติ จิตตรีประเสริฐ 11:30 - 19:30

โทร. 091-763-6534 (ใกล้ทางขึ้นโรงหนังข้างลิฟท์แก้วติดร้านขนมญี่ปุ่นและร้านทำผม)
ID Line : @pornkasem