สาขาที่เปิดให้บริการ

เซ็นเตอร์วัน ชั้น 1

ตารางเวรแพทย์

Day Doctor Name Hour Remark
จันทร์ พญ.ภัทริดา ภูมิภักดีพรรณ 11:30 - 20:00
อังคาร พญ.ณัฐิชา กรรณวัฒน์ 11:30 - 20:00
พุธ นพ. ภาคินัย เต็มนิธิกุล 11:30 - 20:00
พฤหัสบดี พญ.ทิฆัมพร คมกฤส 11:30 - 20:00
ศุกร์ พญ.วราภรณ์ อาภัสระวิโรจน์ 11:30 - 20:00
เสาร์ พญ.ทิฆัมพร คมกฤส 11:30 - 20:00
อาทิตย์ นพ.สมศักดิ์ โตวณะบุตร 11:30 - 20:00

โทร. 091-764-7214 ใกล้ Food Center
ID Line : @pornkasem