สาขาที่เปิดให้บริการ

เซ็นเตอร์วัน ชั้น 1

ตารางเวรแพทย์

Day Doctor Name Hour Remark
จันทร์ พญ.ภัทริดา ภูมิภักดีพรรณ 12:00 - 20:30
อังคาร พญ.ณัฐิชา กรรณวัฒน์ 12:00 - 20:30
พุธ นพ. ภาคินัย เต็มนิธิกุล 12:00 - 20:30
พฤหัสบดี พญ.ทิฆัมพร คมกฤส 12:00 - 20:30
ศุกร์ พญ.วราภรณ์ อาภัสระวิโรจน์ 12:00 - 20:30
เสาร์ พญ.ทิฆัมพร คมกฤส 12:00 - 20:30
อาทิตย์ นพ.สมศักดิ์ โตวณะบุตร 12:00 - 20:30

โทร. 091-764-7214 ใกล้ Food Center
ID Line : @pornkasem