สาขาที่เปิดให้บริการ

เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ชั้น 4

ตารางเวรแพทย์

Day Doctor Name Hour Remark
จันทร์ พญ.สิรินันท์ นาขวัญ 11:30 - 20:00 แพทย์งดเข้าตรวจวันที่ 6 ก.ค. 63
อังคาร พญ.สิรินันท์ นาขวัญ 11:30 - 20:00 แพทย์งดเข้าตรวจวันที่ 28 ก.ค. 63
พุธ พญ.สิรินันท์ นาขวัญ 11:30 - 20:00
พฤหัสบดี พญ.สิรินันท์ นาขวัญ 11:30 - 20:00
ศุกร์ พญ.สิรินันท์ นาขวัญ 11:30 - 20:00
เสาร์ พญ.สิรินันท์ นาขวัญ 11:30 - 20:00
อาทิตย์ พญ.สิรินันท์ นาขวัญ 11:30 - 20:00 แพทย์งดเข้าตรวจวันที่ 5,19 ก.ค. 63

โทร. 091-765-6431 ชั้น 4 ตรงข้าม Coffee World/ ติดร้าน Daiso
ID Line : @pornkasem