สาขาที่เปิดให้บริการ

เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ชั้น 4

ตารางเวรแพทย์

Day Doctor Name Hour Remark
จันทร์ พญ.สิรินันท์ นาขวัญ 11:30 - 20:00
อังคาร พญ.สิรินันท์ นาขวัญ 11:30 - 20:00 แพทย์งดเข้าตรวจวันที่ 1 และ 22 ก.ย. 63
พุธ พญ.สิรินันท์ นาขวัญ 11:30 - 20:00
พฤหัสบดี พญ.สิรินันท์ นาขวัญ 11:30 - 20:00 แพทย์งดเข้าตรวจวันที่ 10 ก.ย. 63
ศุกร์ พญ.สิรินันท์ นาขวัญ 11:30 - 20:00 แพทย์งดเข้าตรวจวันที่ 11 ก.ย. 63
เสาร์ พญ.สิรินันท์ นาขวัญ 11:30 - 20:00 แพทย์งดเข้าตรวจวันที่ 12 ก.ย. 63
อาทิตย์ พญ.สิรินันท์ นาขวัญ 11:30 - 20:00 แพทย์งดเข้าตรวจวันที่ 13 ก.ย. 63

โทร. 091-765-6431 ชั้น 4 ตรงข้าม Coffee World/ ติดร้าน Daiso
ID Line : @pornkasem