สาขาที่เปิดให้บริการ

เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ชั้น 4

ตารางเวรแพทย์

Day Doctor Name Hour Remark
จันทร์ พญ.สิรินันท์ นาขวัญ 11:30 - 20:30
อังคาร พญ.สิรินันท์ นาขวัญ 11:30 - 20:30
พุธ พญ.สิรินันท์ นาขวัญ 11:30 - 20:30 แพทย์งดเข้าตรวจวันที่ 11 มี.ค. 63
พฤหัสบดี พญ.สิรินันท์ นาขวัญ 11:30 - 20:30 แพทย์งดเข้าตรวจวันที่ 12 มี.ค. 63
ศุกร์ พญ.สิรินันท์ นาขวัญ 11:30 - 20:30 แพทย์งดเข้าตรวจวันที่ 13 มี.ค. 63
เสาร์ พญ.สิรินันท์ นาขวัญ 11:30 - 20:30 แพทย์งดเข้าตรวจวันที่ 14 มี.ค. 63
อาทิตย์ พญ.สิรินันท์ นาขวัญ 11:30 - 20:30 แพทย์งดเข้าตรวจวันที่ 15 มี.ค. 63

โทร. 091-765-6431 ชั้น 4 ตรงข้าม Coffee World/ ติดร้าน Daiso
ID Line : @pornkasem