สาขาที่เปิดให้บริการ

เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ชั้น 4

ตารางเวรแพทย์

Day Doctor Name Hour Remark
จันทร์ พญ.สิรินันท์ นาขวัญ 12:00 - 20:30
อังคาร พญ.สิรินันท์ นาขวัญ 12:00 - 20:30 หยุดวันที่ 4,11,25 มิ.ย. 62
พุธ พญ.สิรินันท์ นาขวัญ 12:00 - 20:30
พฤหัสบดี พญ.สิรินันท์ นาขวัญ 12:00 - 20:30
ศุกร์ พญ.สิรินันท์ นาขวัญ 12:00 - 20:30
เสาร์ พญ.สิรินันท์ นาขวัญ 12:00 - 20:30
อาทิตย์ พญ.สิรินันท์ นาขวัญ 12:00 - 20:30 หยุดวันที่ 16,30 มิ.ย. 62

โทร. 074-339-650, 091-765-6431 ชั้น 4 ตรงข้าม Coffee World / ติดร้าน Daiso
ID Line : @pornkasem