สาขาที่เปิดให้บริการ

เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ชั้น 4

ตารางเวรแพทย์

Day Doctor Name Hour Remark
จันทร์ พญ.สิรินันท์ นาขวัญ 11:30 - 20:30 แพทย์งดเข้าตรวจวันที่ 10 ก.พ. 63
อังคาร พญ.สิรินันท์ นาขวัญ 11:30 - 20:30 แพทย์งดเข้าตรวจวันที่ 25 ก.พ. 63
พุธ พญ.สิรินันท์ นาขวัญ 11:30 - 20:30
พฤหัสบดี พญ.สิรินันท์ นาขวัญ 11:30 - 20:30
ศุกร์ พญ.สิรินันท์ นาขวัญ 11:30 - 20:30
เสาร์ พญ.สิรินันท์ นาขวัญ 11:30 - 20:00
อาทิตย์ พญ.สิรินันท์ นาขวัญ 11:30 - 20:30 แพทย์งดเข้าตรวจวันที่ 2,16 ก.พ. 63

โทร. 091-765-6431 ชั้น 4 ตรงข้าม Coffee World/ ติดร้าน Daiso
ID Line : @pornkasem