สาขาที่เปิดให้บริการ

เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ชั้น 4

ตารางเวรแพทย์

Day Doctor Name Hour Remark
จันทร์ พญ.พามวาด ถนัดค้า 12:00 - 20:30
อังคาร พญ.พามวาด ถนัดค้า 12:00 - 20:30
พุธ พญ.พามวาด ถนัดค้า 12:00 - 20:30
วันพฤหัสบดี
ศุกร์ พญ.พามวาด ถนัดค้า 12:00 - 20:30
เสาร์ พญ.พามวาด ถนัดค้า 12:00 - 20:30
อาทิตย์ พญ.พามวาด ถนัดค้า 12:00 - 20:30

โทร. 091-765-6045 ชั้น 4 ตรงข้ามร้าน Moshi Moshi
ID Line : @pornkasem