สาขาที่เปิดให้บริการ

เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ชั้น 4

ตารางเวรแพทย์

Day Doctor Name Hour Remark
จันทร์ พญ.พามวาด ถนัดค้า 11:30 - 20:00
อังคาร พญ.พามวาด ถนัดค้า 11:30 - 20:00
พุธ พญ.พามวาด ถนัดค้า 11:30 - 20:00
วันพฤหัสบดี
ศุกร์ พญ.พามวาด ถนัดค้า 11:30 - 20:00
เสาร์ พญ.พามวาด ถนัดค้า 11:30 - 20:00
อาทิตย์ พญ.พามวาด ถนัดค้า 11:30 - 20:00

โทร. 091-765-6045 ชั้น 4 ตรงข้ามร้าน Moshi Moshi
ID Line : @pornkasem