สาขาที่เปิดให้บริการ

โรบินสัน ศรีราชา ชั้น 3

ตารางเวรแพทย์

Day Doctor Name Hour Remark
จันทร์ พญ.อรพิณ พุทธานุภาพันธ์ 11:30 - 20:00
อังคาร พญ.รสริน ชาญวิเศษ 11:30 - 20:00
พุธ พญ.รสริน ชาญวิเศษ 11:30 - 20:00
พฤหัสบดี พญ.พรนิภา ไพจิตต์ 11:30 - 20:00
ศุกร์ พญ.พรนิภา ไพจิตต์ 11:30 - 20:00
เสาร์ พญ.นิรดา เชวงศรี 11:30 - 20:00
อาทิตย์ พญ.อรพิณ พุทธานุภาพันธ์ 11:30 - 20:00

โทร. 091-765-0103 ชั้น 3 ติดทางเชื่อมโรบินสันฝั่ง Pacific Park
ID Line : @pornkasem