สาขาที่เปิดให้บริการ

โรบินสัน ศรีราชา ชั้น 3

ตารางเวรแพทย์

Day Doctor Name Hour Remark
จันทร์ พญ.อรพิณ พุทธานุภาพันธ์ 12:00 - 20:30
อังคาร พญ.รสริน ชาญวิเศษ 12:00 - 20:30
พุธ พญ.รสริน ชาญวิเศษ 12:00 - 20:30
พฤหัสบดี พญ.พรนิภา ไพจิตต์ 12:00 - 20:30
ศุกร์ พญ.พรนิภา ไพจิตต์ 12:00 - 20:30
เสาร์ พญ.นิรดา เชวงศรี 12:00 - 20:30
อาทิตย์ พญ.อรพิณ พุทธานุภาพันธ์ 12:00 - 20:30

โทร. 091-765-0103 ชั้น 3 ติดทางเชื่อมโรบินสันฝั่ง Pacific Park
ID Line : @pornkasem