สาขาที่เปิดให้บริการ

เซ็นทรัล ชลบุรี ชั้น 1

ตารางเวรแพทย์

Day Doctor Name Hour Remark
จันทร์ พญ.พรนิภา ไพจิตต์ 11:30 - 20:00
อังคาร พญ.อรพิณ พุทธานุภาพันธ์ 11:30 - 20:00
พุธ พญ.อรพิณ พุทธานุภาพันธ์ 11:00 - 19:30
พญ.วิภาวี พ่วงใส 12:00 - 20:30
พฤหัสบดี พญ.นิรดา เชวงศรี 11:00 - 19:30
พญ.อรพิณ พุทธานุภาพันธ์ 12:00 - 20:30
ศุกร์ พญ.นิรดา เชวงศรี 11:30 - 20:00
เสาร์ นพ.กันต์ สุวรรณรัต 11:00 - 19:30
นพ.พีระ อุดมจารุมณี 12:00 - 20:30
อาทิตย์ พญ.พรนิภา ไพจิตต์ 11:00 - 19:30
พญ.วิภาวี พ่วงใส 12:00 - 20:30

โทร. 091-764-6761 ชั้น 1 โซนพลาซ่าติดทางเข้า Big C ตรงข้ามธนาคารกสิกร The Wisdom
ID Line : @pornkasem