สาขาที่เปิดให้บริการ

เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ชั้น 2

ตารางเวรแพทย์

Day Doctor Name Hour Remark
จันทร์ นพ.ชินวัฒน์ เหรียญมณี 12:00 - 20:30
อังคาร พญ.นัฏฐา มีสุนทร 12:00 - 20:30
พุธ พญ.ประสมศรี สวัสดิ์อำไพรักษ์ 12:00 - 20:30
พฤหัสบดี พญ.นัฏฐา มีสุนทร 12:00 - 20:30
ศุกร์ นพ.มงคล ญาณโรจนะ 12:00 - 20:30
เสาร์ พญ.ณัฐกมล วายุภักตร์ 11:00 - 20:30
อาทิตย์ พญ.ประสมศรี สวัสดิ์อำไพรักษ์ 11:00 - 20:30

โทร. 091-767-1026 โซนคลินิกความงาม
ID Line : @pornkasem