สาขาที่เปิดให้บริการ

เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ชั้น 2

ตารางเวรแพทย์

Day Doctor Name Hour Remark
จันทร์ นพ.ชินวัฒน์ เหรียญมณี 12:00 - 20:30
อังคาร พญ.นัฏฐา มีสุนทร 12:00 - 20:30
พุธ พญ.ประสมศรี สวัสดิ์อำไพรักษ์ 12:00 - 20:30
พฤหัสบดี พญ.นัฏฐา มีสุนทร 12:00 - 20:30
ศุกร์ นพ.มงคล ญาณโรจนะ 12:00 - 20:30
เสาร์ พญ.ประสมศรี สวัสดิ์อำไพรักษ์ 11:00 - 20:30 แพทย์เข้าตรวจวันที่ 3,17,31 ส.ค. 62
พญ.นัฏฐา มีสุนทร 11:00 - 20:30 แพทย์เข้าตรวจวันที่ 24 ส.ค. 62
พญ.ธนศรี เสสะเวช 11:00 - 20:30 แพทย์เข้าตรวจวันที่ 10 ส.ค. 62
อาทิตย์ พญ.ประสมศรี สวัสดิ์อำไพรักษ์ 11:00 - 20:30

โทร. 02-108-4144, 091-767-1026 โซนคลินิกความงาม
ID Line : @pornkasem