สาขาที่เปิดให้บริการ

เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ชั้น 2

ตารางเวรแพทย์

Day Doctor Name Hour Remark
จันทร์ นพ.ชินวัฒน์ เหรียญมณี 11:30 - 20:00
อังคาร พญ.นัฏฐา มีสุนทร 11:30 - 20:00
พุธ พญ.ประสมศรี สวัสดิ์อำไพรักษ์ 11:30 - 20:00
พฤหัสบดี พญ.นัฏฐา มีสุนทร 11:30 - 20:00
ศุกร์ นพ.มงคล ญาณโรจนะ 11:30 - 20:00
เสาร์ พญ.ณัฐกมล วายุภักตร์ 11:30 - 20:00
อาทิตย์ พญ.ประสมศรี สวัสดิ์อำไพรักษ์ 11:00 - 20:00

โทร. 091-767-1026 โซนคลินิกความงาม
ID Line : @pornkasem