สาขาที่เปิดให้บริการ

เมกาบางนา ชั้น 1

ตารางเวรแพทย์

Day Doctor Name Hour Remark
จันทร์ นพ.กันต์ สุวรรณรัต 12:30 - 20:00
อังคาร พญ.สุภาพร ศิริปุณย์ 11:30 - 20:00
พุธ พญ.รชพร รุ่งตระกูลชัย 12:30 - 20:00
พฤหัสบดี พญ.รสริน ชาญวิเศษ 11:30 - 20:00
ศุกร์ พญ.วิภาเพ็ญ โชคดีสัมฤทธิ์ 11:30 - 20:00
เสาร์ พญ.รชพร รุ่งตระกูลชัย 11:30 - 20:00
อาทิตย์ นพ.กันต์ สุวรรณรัต 11:30 - 20:00

โทร. 091-767-0964 ชั้น 1 ฝั่งบิ๊กซี
ID Line : @pornkasem