สาขาที่เปิดให้บริการ

เมกาบางนา ชั้น 1

ตารางเวรแพทย์

Day Doctor Name Hour Remark
จันทร์ นพ.กันต์ สุวรรณรัต 12:30 - 20:30
อังคาร พญ.สุภาพร ศิริปุณย์ 12:00 - 20:30
พุธ นพ.ณัฐพล อยู่ปิยะ 12:00 - 20:30 เข้าตรวจวันที่ 3,10 เม.ย. 62
พญ.รชพร รุ่งตระกูลชัย 12:30 - 20:30 เริ่มเข้าตรวจวันที่ 17 เม.ย. 62
พฤหัสบดี พญ.รสริน ชาญวิเศษ 12:00 - 20:30
ศุกร์ พญ.วิภาเพ็ญ โชคดีสัมฤทธิ์ 12:00 - 20:30
เสาร์ พญ.ธนศรี เสสะเวช 12:00 - 20:30 เข้าตรวจวันที่ 6,13 เม.ย. 62
พญ.รชพร รุ่งตระกูลชัย 12:00 - 20:30 เริ่มเข้าตรวจวันที่ 20 เม.ย. 62
อาทิตย์ นพ.กันต์ สุวรรณรัต 12:00 - 20:30

โทร. 02-105-1403, 091-767-0964 ชั้น1 ฝั่งบิ๊กซี
ID Line : @pornkasem