สาขาที่เปิดให้บริการ

เดอะมอลล์ รามคำแหง ชั้น 1

ตารางเวรแพทย์

Day Doctor Name Hour Remark
จันทร์ พญ.วรวี ตันติแพทยางกูร 12:00 - 20:30
อังคาร พญ.วราภรณ์ อาภัสระวิโรจน์ 12:00 - 20:30
พุธ พญ.ปิยากิตติ์ ศรีไพโรจน์ 12:00 - 20:30
พฤหัสบดี พญ.ปิยกานต์ ลิมธัญญกุล 16:30 - 20:30
ศุกร์ นพ.ปณิธาน แสวงพรรค์ 12:00 - 16:00
พญ.ภัททชีว์ องค์มหัทมงคล 16:00 - 20:30
เสาร์ นพ.วิรัช จิรโรจน์อังกูร 12:00 - 20:30
อาทิตย์ พญ.ปิยากิตติ์ ศรีไพโรจน์ 12:00 - 20:30

โทร. 02-310-1032, 02-318-6583, 083-022-7864 ใกล้ร้าน DAISO
ID Line : @pornkasem