สาขาที่เปิดให้บริการ

เซ็นทรัล ศาลายา ชั้น 2

ตารางเวรแพทย์

Day Doctor Name Hour Remark
จันทร์ นพ.อภิยุช เนตตกุล 11:30 - 20:00
อังคาร พญ.ปภัสรา วิวัฒน์ 11:30 - 20:00
พุธ พญ.ปิยะดา ทิพรังกร 11:30 - 20:00
พฤหัสบดี พญ.ปภัสรา วิวัฒน์ 11:30 - 20:00
ศุกร์ นพ.ชินวัฒน์ เหรียญมณี 11:30 - 20:00
เสาร์ พญ.ปารินทร์ ศุจิจันทรรัตน์ 11:30 - 20:00
อาทิตย์ นพ.ณัฐพล อยู่ปิยะ 11:30 - 20:00

โทร. 091-767-0540 ตรงข้ามกับ Super Sports
ID Line : @pornkasem