สาขาที่เปิดให้บริการ

เซ็นทรัล ศาลายา ชั้น 2

ตารางเวรแพทย์

Day Doctor Name Hour Remark
จันทร์ นพ.อภิยุช เนตตกุล 12:00 - 20:30
อังคาร พญ.ปภัสรา วิวัฒน์ 12:00 - 20:30
พุธ พญ.ปิยะดา ทิพรังกร 12:00 - 20:30
พฤหัสบดี พญ.ปภัสรา วิวัฒน์ 12:00 - 20:30
ศุกร์ นพ.ชินวัฒน์ เหรียญมณี 12:00 - 20:30
เสาร์ พญ.ปารินทร์ ศุจิจันทรรัตน์ 12:00 - 20:30
อาทิตย์ นพ.ณัฐพล อยู่ปิยะ 12:00 - 20:30

โทร. 091-767-0540 ตรงข้ามกับ Super Sports
ID Line : @pornkasem