สาขาที่เปิดให้บริการ

นครปฐม (หน้าตลาดโอเดียน)

ตารางเวรแพทย์

Day Doctor Name Hour Remark
จันทร์ พญ.ปภัสรา วิวัฒน์ 12:00 - 20:30
อังคาร นพ.มงคล ญาณโรจนะ 12:00 - 20:30
พุธ พญ.ภัทริดา ภูมิภักดีพรรณ 12:00 - 20:30
พฤหัสบดี นพ.อภิยุช เนตตกุล 12:00 - 20:30
ศุกร์ พญ.ปารินทร์ ศุจิจันทรรัตน์ 12:00 - 20:30
เสาร์ พญ.ปภัสรา วิวัฒน์ 12:00 - 20:30
อาทิตย์ นพ.อภิยุช เนตตกุล 12:00 - 20:30

โทร. 091-764-8623
ID Line : @pornkasem