สาขาที่เปิดให้บริการ

นครปฐม (หน้าตลาดโอเดียน)

ตารางเวรแพทย์

Day Doctor Name Hour Remark
จันทร์ พญ.ปภัสรา วิวัฒน์ 11:30 - 20:00
อังคาร นพ.มงคล ญาณโรจนะ 11:30 - 20:00
พุธ พญ.ภัทริดา ภูมิภักดีพรรณ 11:30 - 20:00
พฤหัสบดี นพ.อภิยุช เนตตกุล 11:30 - 20:00
ศุกร์ พญ.ปารินทร์ ศุจิจันทรรัตน์ 11:30 - 20:00
เสาร์ พญ.ปภัสรา วิวัฒน์ 11:30 - 20:00
อาทิตย์ นพ.อภิยุช เนตตกุล 11:30 - 20:00

โทร. 091-764-8623
ID Line : @pornkasem