สาขาที่เปิดให้บริการ

เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ชั้น 3

ตารางเวรแพทย์

Day Doctor Name Hour Remark
จันทร์ พญ.วรสิริ หงส์ลดารมภ์ พานิชกุล 11:30 - 20:00
อังคาร พ.ท.หญิง พญ.ณัชชา จันทะยานี 11:30 - 20:00
พุธ พญ.วราภรณ์ อาภัสระวิโรจน์ 11:30 - 20:00
พฤหัสบดี พญ.สุพร จุฑามณี 11:30 - 20:00
ศุกร์ พญ.ณัฐฑริกา หมายสวัสดิ์ 11:30 - 20:00
เสาร์ นพ.สราวุธ บุญปสาท 11:30 - 20:00
อาทิตย์ พญ.นัฏฐา มีสุนทร 11:30 - 20:00

โทร. 091-764-6512 ติดกับลานจอดรถโซน B ใกล้กับร้าน miniso
ID Line : @pornkasem