สาขาที่เปิดให้บริการ

เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ชั้น 3

ตารางเวรแพทย์

Day Doctor Name Hour Remark
จันทร์ พญ.วรสิริ หงส์ลดารมภ์ พานิชกุล 12:00 - 20:30
อังคาร พ.ท.หญิง พญ.ณัชชา จันทะยานี 12:30 - 20:30
พุธ พญ.วราภรณ์ อาภัสระวิโรจน์ 12:00 - 20:30
พฤหัสบดี พญ.สุพร จุฑามณี 12:00 - 20:30
ศุกร์ พญ.ณัฐฑริกา หมายสวัสดิ์ 12:00 - 20:30
เสาร์ นพ.สราวุธ บุญปสาท 12:00 - 20:30
อาทิตย์ พญ.นัฏฐา มีสุนทร 12:00 - 20:30

โทร. 091-764-6512 ติดกับลานจอดรถโซน B ใกล้กับร้าน miniso
ID Line : @pornkasem