สาขาที่เปิดให้บริการ

เซ็นทรัล พระราม 2 ชั้น 3

ตารางเวรแพทย์

Day Doctor Name Hour Remark
จันทร์ พญ.ณัฐิชา กรรณวัฒน์ 11:00 - 20:30
พญ.ภัททชีว์ องค์มหัทมงคล 16:30 - 20:30
อังคาร นพ.ณัฐพล อยู่ปิยะ 11:00 - 20:00
พญ.ปารินทร์ ศุจิจันทรรัตน์ 15:00 - 20:30
พุธ พญ.ภัสสุรีย์ เอี่ยมสกุลนนท์ 11:00 - 20:30
พญ.สุภาพร ศิริปุณย์ 12:00 - 20:30
พฤหัสบดี นพ.อภิยุช เนตตกุล 11:00 - 20:30
พญ.ภัททชีว์ องค์มหัทมงคล 16:30 - 20:30
ศุกร์ นพ.ณัฐพล อยู่ปิยะ 11:00 - 20:30
เสาร์ พญ.ขวัญชนก มงคลศิริวัฒน์ 11:00 - 19:30
นพ.ชินวัฒน์ เหรียญมณี 12:00 - 20:30
อาทิตย์ พญ.ภัสสุรีย์ เอี่ยมสกุลนนท์ 11:00 - 20:30
พญ.ณัฐิชา กรรณวัฒน์ 12:00 - 19:00 แพทย์เข้าตรวจวันที่ 4,25 ส.ค. 62
พญ.กนลรัตน์ บูชางกูร 12:00 - 20:30 แพทย์เข้าตรวจวันที่ 18 ส.ค. 62
นพ.มงคล ญาณโรจนะ 12:00 - 20:30 แพทย์เข้าตรวจวันที่ 11 ส.ค. 62

โทร. 02-872-4744, 02-872-4745, 091-764-5982 ฝั่งพลาซ่าเยื้องร้าน Banana IT
ID Line : @pornkasem