สาขาที่เปิดให้บริการ

เซ็นทรัล พระราม 3 ชั้น 4

ตารางเวรแพทย์

Day Doctor Name Hour Remark
จันทร์ นพ.มงคล ญาณโรจนะ 11:30 - 20:00
อังคาร พญ.ภัทริดา ภูมิภักดีพรรณ 11:30 - 20:00
พุธ นพ.สรวิศ สุภาวิตา 11:30 - 20:00
พฤหัสบดี นพ.สราวุธ บุญปสาท 11:30 - 20:00
ศุกร์ พญ.ณัฐิชา กรรณวัฒน์ 11:30 - 20:00
เสาร์ นพ.ปกรณ์ กิติรัตน์ชัย 11:30 - 20:00
อาทิตย์ พญ.แสงสิริ อยู่อำไพ 11:30 - 20:00

โทร. 063-903-1208 Zone Beauty ชั้น 4 ฝั่งบันไดเลื่อน อยู่ตรงข้ามธนาคาร UOB ใกล้ๆ ร้าน DAISO
ID Line : @pornkasem