สาขาที่เปิดให้บริการ

เซ็นทรัล พระราม 3 ชั้น 4

ตารางเวรแพทย์

Day Doctor Name Hour Remark
จันทร์ พญ.ณัฐกมล วายุภักตร์ 12:00 - 20:30
อังคาร นพ.วิรัช จิรโรจน์อังกูร 12:00 - 20:30
พญ.ประสมศรี สวัสดิ์อำไพรักษ์ 12:00 - 20:30
พุธ นพ.สรวิศ สุภาวิตา 12:00 - 20:30
พฤหัสบดี นพ.สราวุธ บุญปสาท 12:00 - 20:30
ศุกร์ พญ.ณัฐิชา กรรณวัฒน์ 12:00 - 20:30
เสาร์ นพ.ปกรณ์ กิติรัตน์ชัย 12:00 - 20:30
อาทิตย์ พญ.แสงสิริ อยู่อำไพ 12:00 - 20:30

โทร. 02-673-7128, 02-673-7129, 063-903-1208 Zone Beauty ชั้น 4 ฝั่งบันไดเลื่อน อยู่ตรงข้ามธนาคาร UOB ใกล้ๆ ร้าน DAISO
ID Line : @pornkasem