สาขาที่เปิดให้บริการ

โรบินสัน ลาดกระบัง ชั้น 2

ตารางเวรแพทย์

Day Doctor Name Hour Remark
จันทร์ พ.ท.หญิง พญ.ณัชชา จันทะยานี 11:30 - 20:00
อังคาร พญ.วราภรณ์ อาภัสระวิโรจน์ 11:30 - 20:00
พุธ พญ.ปิยากิตติ์ ศรีไพโรจน์ 11:30 - 20:00
พฤหัสบดี พญ.แสงสิริ อยู่อำไพ 11:30 - 20:00
ศุกร์ นพ.ภูริชญ์ ภูรีศรีศักดิ์ 11:30 - 16:00 *กรณีนัดหมาย
นพ.ภูริชญ์ ภูรีศรีศักดิ์ 16:00 - 20:00 งดเข้าตรวจวันที่ 20 พ.ย. 63
เสาร์ นพ.วิรัช จิรโรจน์อังกูร 11:30 - 20:00
อาทิตย์ พญ.ปิยกานต์ ลิมธัญญกุล 11:30 - 20:00

โทร. 083-022-7864 ติดกับร้าน Nail Wonderland และ Thai/ Foot Massage
ID Line : @pornkasem