สาขาที่เปิดให้บริการ

โรบินสัน ลาดกระบัง ชั้น 2

ตารางเวรแพทย์

Day Doctor Name Hour Remark
จันทร์ พ.ท.หญิง พญ.ณัชชา จันทะยานี 12:00 - 20:30
อังคาร พญ.วราภรณ์ อาภัสระวิโรจน์ 12:00 - 20:30
พุธ พญ.ปิยากิตติ์ ศรีไพโรจน์ 12:00 - 20:30
พฤหัสบดี พญ.แสงสิริ อยู่อำไพ 12:00 - 20:30
ศุกร์ นพ.ภูริชญ์ ภูรีศรีศักดิ์ 12:00 - 16:30 *กรณีนัดหมาย
นพ.ภูริชญ์ ภูรีศรีศักดิ์ 16:30 - 20:30
เสาร์ นพ.วิรัช จิรโรจน์อังกูร 12:00 - 20:30
อาทิตย์ พญ.ปิยกานต์ ลิมธัญญกุล 12:00 - 20:30

โทร. 083-022-7864 ติดกับร้าน Nail Wonderland และ Thai/ Foot Massage
ID Line : @pornkasem