สาขาที่เปิดให้บริการ

ถนนงามวงศ์วาน (ใหม่)

ตารางเวรแพทย์

Day Doctor Name Hour Remark
จันทร์ นพ.มงคล ญาณโรจนะ 11:00 - 19:30
พญ.สุภาพร ศิริปุณย์ 12:00 - 20:30
อังคาร นอ.นพ.ปราการ ฉัตรชัยการ 16:30 - 20:30
พุธ พญ.เมธาวี บุญศิริ 11:00 - 16:30 *กรณีคนไข้นัดหมาย
พญ.เมธาวี บุญศิริ 16:30 - 20:30
พฤหัสบดี พญ.ประสมศรี สวัสดิ์อำไพรักษ์ 11:00 - 20:30
ศุกร์ พญ.วรสิริ หงส์ลดารมภ์ พานิชกุล 11:00 - 20:30
เสาร์ นอ.นพ.ปราการ ฉัตรชัยการ 11:00 - 20:30
พญ.ศุภานัน ประเสริฐโยธิน 12:00 - 19:00
อาทิตย์ พญ.สุณี เจริญหิรัญยิ่งยศ 11:00 - 20:30
นอ.นพ.ปราการ ฉัตรชัยการ 12:00 - 18:00

โทร. 095-361-2515 (ข้างเดอะมอลล์งามวงศ์วาน ถัดจากที่ทำการไปรษณีย์ ติด 7-ELEVEN)
ID Line : @pornkasem