สาขาที่เปิดให้บริการ

ถนนงามวงศ์วาน

ตารางเวรแพทย์

Day Doctor Name Hour Remark
จันทร์ พญ.สุภาพร ศิริปุณย์ 11:00 - 19:30
อังคาร นอ.นพ.ปราการ ฉัตรชัยการ 11:00 - 19:30
พุธ พญ.เมธาวี บุญศิริ 11:00 - 16:30 *กรณีคนไข้นัดหมาย
พญ.เมธาวี บุญศิริ 16:30 - 19:30
พฤหัสบดี พญ.ประสมศรี สวัสดิ์อำไพรักษ์ 11:00 - 19:30
ศุกร์ พญ.ประสมศรี สวัสดิ์อำไพรักษ์ 11:00 - 19:30
เสาร์ พญ.อัญชิสา กาญจโนมัย 11:00 - 19:30
นอ.นพ.ปราการ ฉัตรชัยการ 11:00 - 19:30
อาทิตย์ นอ.นพ.ปราการ ฉัตรชัยการ 11:00 - 18:30
พญ.ศุภานัน ประเสริฐโยธิน 11:00 - 19:30

โทร. 095-361-2515 (ข้างเดอะมอลล์งามวงศ์วาน ถัดจากที่ทำการไปรษณีย์ ติด 7-ELEVEN)
ID Line : @pornkasem