สาขาที่เปิดให้บริการ

ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต (โซนโรบินสัน) ชั้น 1

ตารางเวรแพทย์

Day Doctor Name Hour Remark
จันทร์ พญ.ประสมศรี สวัสดิ์อำไพรักษ์ 11:00 - 20:30
พญ.ณัฐฑริกา หมายสวัสดิ์ 12:00 - 20:30
อังคาร พญ.วรสิริ หงส์ลดารมภ์ พานิชกุล 11:00 - 19:30 แพทย์เข้าตรวจวันที่ 3, 10, 17 มี.ค. 63
นพ.ภูริชญ์ ภูรีศรีศักดิ์ 11:00 - 19:30 แพทย์เข้าตรวจวันที่ 31 มี.ค. 63
พญ.ปิยกานต์ ลิมธัญญกุล 11:00 - 19:30 แพทย์เข้าตรวจวันที่ 24 มี.ค. 63
นพ.กันต์ สุวรรณรัต 12:00 - 20:30
พุธ พญ.เกล็ดทราย ไชยมุสิก 11:00 - 19:30
นพ.กิตติ จิตตรีประเสริฐ 12:00 - 20:30
พฤหัสบดี นพ.สรวิศ สุภาวิตา 11:00 - 19:30
พญ.อัญชิสา กาญจโนมัย 12:00 - 20:30
ศุกร์ พญ.ภัสสุรีย์ เอี่ยมสกุลนนท์ 11:00 - 20:30
พญ.อัญชิสา กาญจโนมัย 12:00 - 20:30
เสาร์ พญ.เกล็ดทราย ไชยมุสิก 11:00 - 19:30
พญ.ศศิธร ธัญรัตนศรีสกุล 11:30 - 20:30
อาทิตย์ พญ.ณัฐฑริกา หมายสวัสดิ์ 11:00 - 19:30
พญ.ทิฆัมพร คมกฤส 12:00 - 20:30

โทร. 083-042-8310, 091-764-1547 ฝั่งโรบินสัน
ID Line : @pornkasem