สาขาที่เปิดให้บริการ

เดอะมอลล์ ท่าพระ ชั้น 2

ตารางเวรแพทย์

Day Doctor Name Hour Remark
จันทร์ พญ.สุณี เจริญหิรัญยิ่งยศ 12:00 - 20:30
นพ.สมศักดิ์ โตวณะบุตร 18:00 - 20:30
อังคาร พญ.ณัฐกมล วายุภักตร์ 12:00 - 20:30
พุธ นพ.วิรัช จิรโรจน์อังกูร 12:00 - 20:30
พฤหัสบดี พญ.ณัฐิชา กรรณวัฒน์ 12:00 - 20:30
นพ.สุนทร ศรีปรัชญาอนันต์ 17:00 - 20:30
ศุกร์ พญ.ทิฆัมพร คมกฤส 12:00 - 20:30
เสาร์ พญ.รสพร กิตติเยาวมาลย์ 11:00 - 15:00
นพ.ณัฐพล อยู่ปิยะ 12:00 - 20:30
อาทิตย์ พญ.วิภาเพ็ญ โชคดีสัมฤทธิ์ 12:00 - 20:30

โทร. 02-477-9346, 02-477-9347, 091-764-5278 ชั้น 2 ข้างๆร้าน Coffee World
ID Line : @pornkasem