สาขาที่เปิดให้บริการ

เดอะมอลล์ ท่าพระ ชั้น 2

ตารางเวรแพทย์

Day Doctor Name Hour Remark
จันทร์ พญ.สุณี เจริญหิรัญยิ่งยศ 11:30 - 20:00
อังคาร พญ.ณัฐกมล วายุภักตร์ 11:30 - 20:00
พุธ นพ.วิรัช จิรโรจน์อังกูร 11:30 - 20:00
พฤหัสบดี พญ.ณัฐิชา กรรณวัฒน์ 11:30 - 20:00
พญ.ศาณีรัตน์ พรธารักษ์เจริญ 12:00 - 20:30
ศุกร์ พญ.ทิฆัมพร คมกฤส 11:30 - 20:00
เสาร์ นพ.ณัฐพล อยู่ปิยะ 11:30 - 20:00
อาทิตย์ พญ.วิภาเพ็ญ โชคดีสัมฤทธิ์ 11:30 - 20:00

โทร. 091-764-5278 ชั้น 2 ข้างๆร้าน Coffee World
ID Line : @pornkasem