สาขาที่เปิดให้บริการ

เดอะมอลล์ ท่าพระ ชั้น 2

ตารางเวรแพทย์

Day Doctor Name Hour Remark
จันทร์ พญ.สุณี เจริญหิรัญยิ่งยศ 12:00 - 20:30
อังคาร พญ.ณัฐกมล วายุภักตร์ 12:00 - 20:30
พุธ นพ.วิรัช จิรโรจน์อังกูร 12:00 - 20:30
พฤหัสบดี พญ.ณัฐิชา กรรณวัฒน์ 12:00 - 20:30
นพ.สุนทร ศรีปรัชญาอนันต์ 17:00 - 20:30
ศุกร์ พญ.ทิฆัมพร คมกฤส 12:00 - 20:30
เสาร์ นพ.ณัฐพล อยู่ปิยะ 11:00 - 20:30
อาทิตย์ พญ.วิภาเพ็ญ โชคดีสัมฤทธิ์ 12:00 - 20:30

โทร. 091-764-5278 ชั้น 2 ข้างๆร้าน Coffee World
ID Line : @pornkasem