ความรู้คู่ผิว

New Normal ทำได้ง่ายๆ สไตล์พรเกษมคลินิก

พรเกษมคลินิกพร้อมให้บริการเต็มที่แล้วค่ะ กลับมาคราวนี้เราเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับ Covid-19 อย่างดีที่สุด ด้วย "New Normal"  ความปกติในรูปแบบใหม่ คือวิถีชีวิตที่เราทุกคนต้องปรับตัวในการใช้ชีวิต เพื่อโลก เพื่อสังคม และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น​

New Normal ในแบบของพรเกษมคลินิกเป็นอย่างไร ?​
New Normal ในแบบของพรเกษมคลินิก คือการที่ผู้มารับบริการทุกท่านให้ความร่วมมือร่วมใจ สามารถปฎิบัติตามด้วยวิธีง่ายๆ สไตล์พรเกษม โดยความร่วมมือนี้จะเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญ ที่จะช่วยให้สังคมของเราห่างไกลจากโรคติดเชื้อไรรัส Covid-19 พรเกษมคลินิกจึงขอความกรุณาให้ผู้มารับบริการทุกท่านใช้ New Normal เหล่านี้ให้เป็นความเคยชิน โดยเริ่มต้นจากตัวเรา เน้นความสะอาด ปลอดภัย เพื่อให้ทุกท่านมั่นใจเมื่อมาใช้บริการ โดยสามารถทำได้ง่ายๆ 8 ข้อ ดังต่อไปนี้ค่ะ​

1.Check-in & Check-out ไทยชนะ
ผู้มารับบริการทุกท่านจะต้องลงทะเบียนเข้ารับบริการ โดยสแกน QR Code ไทยชนะ ทั้งตอน เข้า-ออก จากร้าน เพื่อที่ข้อมูลของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข​

2.สวมหน้ากากอนามัยในแบบที่ถูกต้อง​
ขอความร่วมมือทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยแบบที่ถูกต้อง ทั้งก่อนเข้าคลินิกและควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในร้าน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ​

​3.ไม่มีอาการไข้ ไอ จาม ในวันที่มารับบริการ​
ผู้มารับบริการจะต้องไม่มีอาการ ไข้ ไอ จาม หรืออาการอื่นๆ ที่อาจมีแนวโน้มในการเป็นโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 หากมีอาการดังกล่าว ขอความกรุณานัดหมายใหม่เมื่อหายจากอาการดังกล่าวแล้วนะคะ​

4.ไม่มีประวัติใกล้ชิดกลุ่มเสี่ยง COVID-19 ภายใน 14 วัน ก่อนวันตรวจ​
โดยพรเกษมคลินิก จะมีแบบประเมินความเสี่ยงที่จุดคัดกรองและลงลายมือชื่อ ตามข้อปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข

5.ขอความกรุณาให้บริการเฉพาะคนไข้ที่ทำการนัดหมายล่วงหน้า​
พรเกษมคลินิกมีการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 อย่างรัดกุม เราจึงมีระบบการจัดการเพื่อไม่ให้มีผู้มารับบริการมานั่งรออยู่ในร้านพร้อมกันเป็นจำนวนมาก จึงขอความกรุณาผู้มารับบริการทุกท่านทำการนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการนะคะ​

6.ในกรณีที่คนไข้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ควรมีผู้ปกครองมาด้วย ​
คนไข้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะ ควรมีผู้ปกครองมาด้วยนะคะ เนื่องจากการทำหัตถการบางอย่าง จำเป็นต้องมีการเซ็นยินยอมและรับทราบจากผู้ปกครอง

7.อุปกรณ์ส่วนตัวควรนำมาด้วย เช่น ปากกาเซ็นชื่อ หน้ากากอนามัย/ หน้ากากผ้า​
เพื่อความปลอดภัยสำหรับตัวท่านเอง ในกรณีที่ต้องใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องสัมผัส เช่น ปากกาเซ็นชื่อ แนะนำให้นำของส่วนตัวมาจะดีกว่านะคะ เพื่อเลี่ยงการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น ปลอดภัย อุ่นใจกว่าเดิมค่ะ​

8.เพื่อการวินิจฉัยสภาพผิวที่ชัดเจน แนะนำให้งดแต่งหน้า หรือแต่งหน้าบางๆ เมื่อมารับบริการ​
แนะนำให้ผู้มารับบริการทุกท่านงดแต่งหน้า หรือแต่งหน้าบางๆ ไม่ควรลงรองพื้นหรือเครื่องสำอางที่เน้นการปกปิดผิว เพื่อที่แพทย์เฉพาะทางผิวหนังของเราจะได้ทำการวินิจฉัยสภาพผิวอย่างถูกต้องและชัดเจนที่สุดค่ะ​