พรเกษมคลินิก สาขาเดอะมอลล์ท่าพระ ปิดปรับปรุงชั่วคราว

ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2564  เป็นต้นไป รับบริการได้ทุกสาขาและสาขาใกล้เคียง ดังนี้

 

ตารางเวรแพทย์

วัน ตารางเวรแพทย์ (เดิม) ตารางเวรแพทย์ (ใหม่)
จันทร์ พญ.สุณี เจริญหิรัญยิ่งยศ หยุด
อังคาร พญ.ณัฐกมล วายุภักตร์ หยุด
พุธ พญ.วิรัช จิรโรจน์อังกูร หยุด
พฤหัสบดี พญ.ณัฐิชา กรรณวัฒน์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3
ศุกร์ พญ.ทิฆัมพร คมกฤส สาขาเซ็นทรัลพระราม 3
เสาร์ นพ.ณัฐพล อยู่ปิยะ หยุด
อาทิตย์ พญ.วิภาเพ็ญ โชคดีสัมฤทธิ์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3
(แพทย์เข้าตรวจวันจันทร์)


สาขาเซ็นทรัลเวสต์เกต
(แพทย์เข้าตรวจวันอาทิตย์)