ตารางแพทย์ช่วงเทศกาลปีใหม่ วันที่ 24 ธ.ค. 65 – 3 ม.ค. 66

สาขาสยามสเคป ชั้น 2 (บริเวณทางเข้าสยามสแควร์ ตรงข้าม MBK จอดรถในอาคารได้)
โทร. 086-5689122, 091-7643156
วัน แพทย์ เวลา หมายเหตุ
เสาร์ 24 พญ.สุภาพร ศิริปุณย์ 12:00 – 20:30
นพ.ปณิธาน แสวงพรรค์ 16.00 – 20.30
นพ.อานนท์ ไพจิตโรจนา 10:00 – 18:00
อาทิตย์ 25
พญ.ศศิธร ธัญรัตนศรีสกุล 10:00 – 20:00
พญ.เมธาวี บุญศิริ 11.00 – 20.30
จันทร์ 26
พญ.สุพร จุฑามณี 11:00 – 19:30
พญ.วิภาเพ็ญ โชคดีสัมฤทธิ์ 10:00 – 18:00
อังคาร 27
พญ.ศศิธร ธัญรัตนศรีสกุล 10:00 – 20:30
พญ.พรนิภา ไพจิตต์ 11:30 – 20:00
พุธ 28 พญ.สุพร จุฑามณี 11:30 – 20:00
พฤหัสบดี 29 พญ.ศศิธร ธัญรัตนศรีสกุล 10:00 – 20:00
ศุกร์ 30
พญ.ณัชชา จันทะยานี 11:30 – 20:00
เสาร์ 31 พญ.เมธาวี บุญศิริ 11:30 – 20:00
อาทิตย์ 1
พญ.ขวัญชนก มงคลศิริวัฒน์ 10:00 – 20:00
พญ.เมธาวี บุญศิริ 11:00 – 20:30
จันทร์ 2
พญ.สุพร จุฑามณี 11:00 – 19:30
พญ.นพนฤภร ศิลปภิรมย์สุข 12:00 – 20:30
พญ.วิภาเพ็ญ โชคดีสัมฤทธิ์ 10:00 – 18:00
อังคาร 3
พญ.ศศิธร ธัญรัตนศรีสกุล 10:00 – 20:30
พญ.พรนิภา ไพจิตต์ 11:30 – 20:00
สาขาสยามสแควร์วัน ชั้น 6 (ตรงข้ามกับ Treasure Spa ใกล้ลิฟต์)
โทร. 091-7639658
สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ชั้น 1 (ฝั่งโรบินสัน)
โทร. 091-7641547, 083-0428310
วัน แพทย์ เวลา หมายเหตุ
เสาร์ 24 พญ.ศศิธร ธัญรัตนศรีสกุล 12:00 – 20:30
พญ.เกล็ดทราย ไชยมุสิก 11:00 – 19:30
อาทิตย์ 25 พญ.ณัฐฑริกา หมายสวัสดิ์ 11:00 – 19:30
พญ.ทิฆัมพร คมกฤส 12:00 – 20:30
จันทร์ 26 พญ.ประสมศรี สวัสดิ์อำไพรักษ์ 11:00 – 20:00
พญ.ณัฐฑริกา หมายสวัสดิ์ 12:00 – 20:30
อังคาร 27 พญ.วรสิริ หงส์ลดารมภ์ พานิชกุล 11:00 – 19:30
พญ.วรรณวรางค์ คล่องดี 12:00 – 20:30
พุธ 28 นพ.กิตติ จิตตรีประเสริฐ 11:00 – 19:30
พญ.ณัชชา จันทะยานี 12:00 – 20:30
พฤหัสบดี 29 พญ.อัญชิสา กาญจโนมัย 12:00 – 20:30
ศุกร์ 30 นพ.วุฒิเดช ฟักประไพ 11:30 – 20:30
เสาร์ 31 พญ.ศศิธร ธัญรัตนศรีสกุล 12:00 – 20:30
อาทิตย์ 1 พญ.ทิฆัมพร คมกฤส 12:00 – 20:30
จันทร์ 2 พญ.ประสมศรี สวัสดิ์อำไพรักษ์ 11:00 – 20:00
อังคาร 3
พญ.วรสิริ หงส์ลดารมภ์ พานิชกุล 11:00 – 19:30
พญ.วรรณวรางค์ คล่องดี 12:00 – 20:30
สาขายูเนี่ยนมอลล์ ชั้น G (ใกล้ทางออกฝั่งถนนพหลโยธิน ติดทางเข้าห้องน้ำ)
โทร. 091-7641312
วัน แพทย์ เวลา หมายเหตุ
เสาร์ 24
พญ.สุณี เจริญหิรัญยิ่งยศ 11:00 – 19:30
พญ.ณัชชา จันทะยานี 12:00 – 20:30
อาทิตย์ 25
นพ.สรวิศ สุภาวิตา 11:00 – 19:30
พญ.วราลี เสรีพันธ์พานิช 12:00 – 20:30
จันทร์ 26
นพ.ภาคินัย เต็มนิธิกุล 11:00 – 20:30
อังคาร 27
พญ.อัญชิสา กาญจโนมัย 13:00 – 20:30
พญ.วิภาเพ็ญ โชคดีสัมฤทธิ์ 11:00 – 19:30
พุธ 28 พญ.วรวี ตันติแพทยางกูร 11:30 – 20:00
พฤหัสบดี 29
พญ.ณัชชา จันทะยานี 11:30 – 20:30
นพ.ภูริชญ์ ภูรีศรีศักดิ์ 17:00 – 20:30
ศุกร์ 30 นพ.วิรัช จิรโรจน์อังกูร 11:30 – 20:00
เสาร์ 31
พญ.ณัชชา จันทะยานี 12:00 – 20:30
พญ.สุณี เจริญหิรัญยิ่งยศ 11:00 – 19:30
อาทิตย์ 1
นพ.สรวิศ สุภาวิตา 11:00 -19:30
พญ.วราลี เสรีพันธ์พานิช 12:00 – 20:30
จันทร์ 2
นพ.เฉลิมราช สหกโร 11:30 – 20:00
อังคาร 3
พญ.วิภาเพ็ญ โชคดีสัมฤทธิ์ 11:00 -20:30
สาขาเซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 3 (ฝั่งพลาซ่าเยื้องร้าน BANANA IT)
โทร.091-7645982
วัน แพทย์ เวลา หมายเหตุ
เสาร์ 24
พญ.ศาณีรัตน์ พรธารักษ์เจริญ 12:00 – 20:30
อาทิตย์ 25
พญ.ภัสสุรีย์ เอี่ยมสกุลนนท์ 11:00 – 20:30
พญ.ภัทริดา ภูมิภักดีพรรณ 12:00 – 20:30
จันทร์ 26
พญ.ณัฐิชา กรรณวัฒน์ 11:30 – 20:00
พญ.ภัททชีว์ องค์มหัทมงคล 16:00 – 20:00
อังคาร 27 นพ.ณัฐพล อยู่ปิยะ 11:30 – 20:00
พญ.ปารินทร์ ศุจิจันทรรัตน์ 16:00 – 20:00
พุธ 28
พญ.สุภาพร ศิริปุณย์ 12:00 – 20:30
พฤหัสบดี 29 พญ.ศาณีรัตน์ พรธารักษ์เจริญ 11:00 – 19:30
พญ.ภัททชีว์ องค์มหัทมงคล 16:00 – 20:00
ศุกร์ 30 นพ.ณัฐพล อยู่ปิยะ 11:30 – 20:00
เสาร์ 3 พญ.ขวัญชนก มงคลศิริวัฒน์ 11:00 – 19:30
พญ.ศาณีรัตน์ พรธารักษ์เจริญ 12:00 – 20:30
อาทิตย์ 1 พญ.ภัทริดา ภูมิภักดีพรรณ 12:00 – 20:00
จันทร์ 2
พญ.ณัฐิชา กรรณวัฒน์ 11:30 – 20:00
พญ.ภัททชีว์ องค์มหัทมงคล 16:00 – 20:00
อังคาร 3
นพ.ณัฐพล อยู่ปิยะ 11:30 – 20:00
พญ.ปารินทร์ ศุจิจันทรรัตน์ 16:00 – 20:00
สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 ชั้น 4 (โซน BEAUTY ฝั่งบันไดเลื่อน อยู่ตรงข้ามธนาคาร UOB ใกล้ๆ ร้าน DAISO)
โทร.063-9031208
วัน แพทย์ เวลา หมายเหตุ
เสาร์ 24 นพ.ปกรณ์ กิติรัตน์ชัย 11:30 – 20:00
อาทิตย์ 25 พญ.แสงสิริ อยู่อำไพ 11:30 – 20:00
จันทร์ 26
นพ.มงคล ญาณโรจนะ 11:30 – 20:00
อังคาร 27 พญ.ภัทริดา ภูมิภักดีพรรณ 11:30 – 20:00
พุธ 28 นพ.สรวิศ สุภาวิตา 11:30 – 20:00
พฤหัสบดี 29 นพ.สราวุธ บุญปสาท 11:30 – 20:00
ศุกร์ 30 พญ.เบญญาภรณ์ กั่งเซ่ง 11:30 – 20:00
เสาร์ 31 นพ.ปกรณ์ กิติรัตน์ชัย 11:30 – 20:00
อาทิตย์ 1 นพ.มานุชา จันทร์เจ๊ก 11:30 – 20:00
จันทร์ 2
นพ.มงคล ญาณโรจนะ 11:30 – 20:00
อังคาร 3 พญ.ภัทริดา ภูมิภักดีพรรณ 11:30 – 20:00
สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น 4 (ฝั่ง Tower A ติดกับร้าน Watts ร้านขายของญี่ปุ่น)
โทร.091-7636189, 064-2287081
วัน แพทย์ เวลา หมายเหตุ
เสาร์ 24
พญ.ณัฐิชา กรรณวัฒน์ 11:00 – 19:30
พญ.กนลรัตน์ บูชางกูร 12:00 – 20:30
พญ.นพนฤภร ศิลปภิรมย์สุข 11:00 – 15:00
อาทิตย์ 25
พญ.สุณี เจริญหิรัญยิ่งยศ 11:00 – 19:30
พญ.นพนฤภร ศิลปภิรมย์สุข 12:00 – 20:30
จันทร์ 26
พญ.ทิฆัมพร คมกฤส 11:30 – 20:00
อังคาร 27 พญ.ปิยะดา ทิพรังกร 11:00 -19:30
พญ.ปภัสรา วิวัฒน์ 12:00 – 20:30
พุธ 28
พญ.ปารินทร์ ศุจิจันทรรัตน์ 11:30 – 20:00
พฤหัสบดี 29
พญ.วราภรณ์ อาภัสระวิโรจน์ 12:00 – 20:30
พญ.ปิยะดา ทิพรังกร 11:00 – 19:30
ศุกร์ 30
พญ.ขวัญชนก มงคลศิริวัฒน์ 12:00 – 20:30
นพ.พีระ อุดมจารุมณี 11:00 – 20:00
เสาร์ 31 พญ.ปารินทร์ ศุจิจันทรรัตน์ 11:30 – 20:00
อาทิตย์ 1 พญ.สุณี เจริญหิรัญยิ่งยศ 11:00 – 19:30
พญ.นพนฤภร ศิลปภิรมย์สุข 12:00 – 20:30
จันทร์ 2
พญ.ทิฆัมพร คมกฤส 11:30 – 20:00
อังคาร 3 พญ.ปิยะดา ทิพรังกร 11:00 -19:30
พญ.ปภัสรา วิวัฒน์ 12:00 – 20:30
สาขาเซ็นทรัลบางนา ชั้น 5 (ใกล้ทางขึ้นโรงหนังข้างลิฟท์แก้วติดร้านขนมญี่ปุ่นและร้านทำผม)
โทร.091-7636534
วัน แพทย์ เวลา หมายเหตุ
เสาร์ 24 พญ.วรสิริ หงส์ลดารมภ์ พานิชกุล 11:30 – 19:30
พญ.แสงสิริ อยู่อำไพ 12:00 – 20:30
อาทิตย์ 25
นพ.กิตติ จิตตรีประเสริฐ 11:00 – 19:30
พญ.ปิยากิตติ์ ศรีไพโรจน์ 12:00 – 20:30
จันทร์ 26
พญ.ปิยากิตติ์ ศรีไพโรจน์ 11:30 – 20:00
นพ.สมศักดิ์ โตวณะบุตร 18:00 – 20:30
อังคาร 27 พญ.เมธาวี บุญศิริ 11:30 – 20:00
พุธ 28 พญ.เบญญาภรณ์ กั่งเซ่ง 11:30 – 20:00
พฤหัสบดี 29 นพ.ปกรณ์ กิติรัตน์ชัย 11:30 – 20:00
ศุกร์ 30
พญ.วรสิริ หงส์ลดารมภ์ พานิชกุล 11:30 – 19:30
พญ.ภัททชีว์ องค์มหัทมงคล 12.00 – 20.30
เสาร์ 31 พญ.วรสิริ หงส์ลดารมภ์ พานิชกุล 11:30 – 20:00
อาทิตย์ 1 นพ.กิตติ จิตตรีประเสริฐ 11:00 – 19:30
พญ.ปิยากิตติ์ ศรีไพโรจน์ 12:00 – 20:30
จันทร์ 2
พญ.ปิยากิตติ์ ศรีไพโรจน์ 11:30 – 20:00
อังคาร 3 พญ.เมธาวี บุญศิริ 11:30 – 20:00
สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ชั้น 3 (ติดกับลานจอดรถโซน B ใกล้กับร้าน MINISO)
โทร.091-7646512
วัน แพทย์ เวลา หมายเหตุ
เสาร์ 24 พญ.ธนศรี เสสะเวช 11:30 – 20:00
อาทิตย์ 25 พญ.นัฏฐา มีสุนทร 11:30 – 20:00
จันทร์ 26 พญ.วรสิริ หงส์ลดารมภ์ พานิชกุล 11:30 – 20:00
อังคาร 27 พญ.ณัชชา จันทะยานี 11:30 – 20:00
พุธ 28 พญ.วราภรณ์ อาภัสระวิโรจน์ 11:30 – 20:00
พฤหัสบดี 29 พญ.สุพร จุฑามณี 11:30 – 20:00
ศุกร์ 30 พญ.ธนศรี เสสะเวช 14:00 – 20:00
เสาร์ 31 นพ.สราวุธ บุญปสาท 11:30 – 20:00
อาทิตย์ 1 พญ.นัฏฐา มีสุนทร 11:30 – 20:00
จันทร์ 2 พญ.วรสิริ หงส์ลดารมภ์ พานิชกุล 11:30 – 20:00
อังคาร 3 พญ.ณัชชา จันทะยานี 11:30 – 20:00
สาขาเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ชั้น 2 (โซนความงาม ตรงข้ามร้านขายยา)
โทร.091-7671026
วัน แพทย์ เวลา หมายเหตุ
เสาร์ 24 นพ.ณัฐพล อยู่ปิยะ 11:30 – 20:00
อาทิตย์ 25 พญ.ประสมศรี สวัสดิ์อำไพรักษ์ 11:30 – 20:00
จันทร์ 26 พญ.ณัฐกมล วายุภักตร์ 11:30 – 20:00
อังคาร 27 พญ.นัฏฐา มีสุนทร 11:30 – 20:00
พุธ 28
พญ.ประสมศรี สวัสดิ์อำไพรักษ์ 11:30 – 20:00
พญ.วรรณวรางค์ คล่องดี 12:00 – 20:30
พฤหัสบดี 29
พญ.นัฏฐา มีสุนทร 11:30 – 20:00
พญ.เบญญาภรณ์ กั่งเซ่ง 12:00 – 20:30
ศุกร์ 30 นพ.มงคล ญาณโรจนะ 11:30 – 20:00
เสาร์ 31 นพ.ณัฐพล อยู่ปิยะ 11:30 – 20:00
อาทิตย์ 1 พญ.ประสมศรี สวัสดิ์อำไพรักษ์ 11:30 – 20:00
จันทร์ 2 พญ.ณัฐกมล วายุภักตร์ 11:30 – 20:00
อังคาร 3 พญ.นัฏฐา มีสุนทร 11:30 – 20:00
สาขาเซ็นทรัลศาลายา ชั้น 2 (ตรงข้ามกับ SUPER SPORTS)
โทร.091-7670540
วัน แพทย์ เวลา หมายเหตุ
เสาร์ 24 พญ.ปารินทร์ ศุจิจันทรรัตน์ 11:30 – 20:00
อาทิตย์ 25 นพ.วุฒิเดช ฟักประไพ 11:30 – 20:00
จันทร์ 26 พญ.วราลี เสรีพันธ์พานิช 11:30 – 20:00
อังคาร 27 พญ.ศาณีรัตน์ พรธารักษ์เจริญ 11:30 – 20:00
พุธ 28 พญ.ปิยะดา ทิพรังกร 11:30 – 20:00
พฤหัสบดี 29 พญ.ปภัสรา วิวัฒน์ 11:30 – 20:00
ศุกร์ 30 พญ.วรรณวรางค์ คล่องดี 11:30 – 20:00
เสาร์ 31 นพ.วุฒิเดช ฟักประไพ 11:30 – 20:00
อาทิตย์ 1 นพ.วุฒิเดช ฟักประไพ 11:30 – 20:00
จันทร์ 2 นพ.อภิยุช เนตตกุล 11:30 – 20:00
อังคาร 3 พญ.ศาณีรัตน์ พรธารักษ์เจริญ 11:30 – 20:00
สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ ชั้น 1 (โซนหน้าห้าง ติดร้าน Lyn ตรงข้ามกับร้าน CPS)
โทร.091-7638874
วัน แพทย์ เวลา หมายเหตุ
เสาร์ 24 พญ.วรวี ตันติแพทยางกูร 11:30 – 20:00
อาทิตย์ 25 พญ.สุพร จุฑามณี 11:30 – 20:00
จันทร์ 26 พญ.ศศิธร ธัญรัตนศรีสกุล 11:30 – 20:00
อังคาร 27 นพ.วิรัช จิรโรจน์อังกูร 11:30 – 20:00
พุธ 28 พญ.ณัฐกมล วายุภักตร์ 11:30 – 20:00
พฤหัสบดี 29 พญ.วรวี ตันติแพทยางกูร 11:30 – 20:00
ศุกร์ 30 นพ.ปกรณ์ กิติรัตน์ชัย 11:30 – 20:00
เสาร์ 31 พญ.วรวี ตันติแพทยางกูร 11:30 – 20:00
อาทิตย์ 1 พญ.สุพร จุฑามณี 11:30 – 20:00
จันทร์ 2 พญ.ศศิธร ธัญรัตนศรีสกุล 11:30 – 20:00
อังคาร 3 นพ.สราวุธ บุญปสาท 11:30 – 20:00
สาขาเดอะมอลล์บางแค ชั้น 2 (ตรงข้าม DTAC)
โทร.091-7640650
วัน แพทย์ เวลา หมายเหตุ
เสาร์ 24 พญ.ภัทริดา ภูมิภักดีพรรณ 11:30 – 20:00
อาทิตย์ 25 นพ.ภูริชญ์ ภูรีศรีศักดิ์ 11:30 – 20:00
จันทร์ 26 พญ.นัฏฐา มีสุนทร 11:30 – 20:00
อังคาร 27 พญ.สุณี เจริญหิรัญยิ่งยศ 11:30 – 20:00
พุธ 28 พญ.ปภัสรา วิวัฒน์ 11:30 – 20:00
พฤหัสบดี 29 พญ.ภัทริดา ภูมิภักดีพรรณ 11:30 – 20:30
ศุกร์ 30 พญ.สุณี เจริญหิรัญยิ่งยศ 11:30 – 20:00
เสาร์ 31 พญ.ภัทริดา ภูมิภักดีพรรณ 11:30 – 20:00
อาทิตย์ 1 พญ.ปิยะดา ทิพรังกร 11:30 – 20:00
จันทร์ 2 พญ.นัฏฐา มีสุนทร 11:30 – 20:00
อังคาร 3 พญ.สุณี เจริญหิรัญยิ่งยศ 11:30 – 20:00
สาขาเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ท่าพระ ชั้น 3 (โซน Beauty & Wellness)
โทร.091-7645278
วัน แพทย์ เวลา หมายเหตุ
เสาร์ 24 พญ.เบญญาภรณ์ กั่งเซ่ง 11:30 – 20:00
อาทิตย์ 25 พญ.วิภาเพ็ญ โชคดีสัมฤทธิ์ 11:30 – 20:00
จันทร์ 26 พญ.สุณี เจริญหิรัญยิ่งยศ 11:30 – 20:00
อังคาร 27 พญ.ณัฐกมล วายุภักตร์ 11:30 – 20:00
พุธ 28 พญ.นัฏฐา มีสุนทร 11:30 – 20:00
พฤหัสบดี 29 พญ.ณัฐิชา กรรณวัฒน์ 11:30 – 20:00
ศุกร์ 30 พญ.ทิฆัมพร คมกฤส 11:30 – 20:00
เสาร์ 31 พญ.เบญญาภรณ์ กั่งเซ่ง 11:30 – 20:00
อาทิตย์ 1 พญ.วิภาเพ็ญ โชคดีสัมฤทธิ์ 11:30 – 20:00
จันทร์ 2 พญ.สุณี เจริญหิรัญยิ่งยศ 11:30 – 20:00
อังคาร 3 พญ.ณัฐกมล วายุภักตร์ 11:30 – 20:00
สาขาเอสพละนาด รัชดาภิเษก ชั้น M (โซน Beauty ฝั่งลานจอดรถ)
โทร.091-7643167
วัน แพทย์ เวลา หมายเหตุ
เสาร์ 24 นพ.สรวิศ สุภาวิตา 11:30 – 20:00
อาทิตย์ 25 พญ.ภัททชีว์ องค์มหัทมงคล 11:30 – 20:00
จันทร์ 26 นพ.กิตติ จิตตรีประเสริฐ 11:30 – 20:00
อังคาร 27 พญ.สุพร จุฑามณี 11:30 – 20:00
พุธ 28 นพ.มงคล ญาณโรจนะ 11:30 – 20:00
พฤหัสบดี 29 นพ.วิรัช จิรโรจน์อังกูร 11:30 – 20:00
ศุกร์ 30 นพ.สราวุธ บุญปสาท 11:30 – 20:00
เสาร์ 31 นพ.สรวิศ สุภาวิตา 11:30 – 20:00
อาทิตย์ 1 พญ.ภัททชีว์ องค์มหัทมงคล 11:30 – 20:00
จันทร์ 2 นพ.กิตติ จิตตรีประเสริฐ 11:30 – 20:00
อังคาร 3 พญ.สุพร จุฑามณี 11:30 – 20:00
สาขาซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์ ชั้น 3 (ฝั่งโรบินสัน ตรงข้ามกับร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊ค)
โทร.091-7658657
วัน แพทย์ เวลา หมายเหตุ
เสาร์ 24 นพ.ภูริชญ์ ภูรีศรีศักดิ์ 11:30 – 20:00
อาทิตย์ 25 นพ.ภาคินัย เต็มนิธิกุล 11:30 – 20:00
จันทร์ 26 พญ.ภัสสุรีย์ เอี่ยมสกุลนนท์ 11:30 – 20:00
อังคาร 27 พญ.แสงสิริ อยู่อำไพ 11:30 – 20:00
พุธ 28 พญ.แสงสิริ อยู่อำไพ 11:30 – 20:00
พฤหัสบดี 29 พญ.ปิยากิตติ์ ศรีไพโรจน์ 11:30 – 20:00
ศุกร์ 30 พญ.ปิยากิตติ์ ศรีไพโรจน์ 11:30 – 20:00
เสาร์ 31 นพ.ภูริชญ์ ภูรีศรีศักดิ์ 11:30 – 20:00
อาทิตย์ 1 นพ.อภิยุช เนตตกุล 11:30 – 20:00
จันทร์ 2 พญ.เบญญาภรณ์ กั่งเซ่ง 11:30 – 20:00
อังคาร 3 พญ.แสงสิริ อยู่อำไพ 11:30 – 20:00
สาขาเซ็นเตอร์วัน ชั้น 1 (โซนด้านใน ใกล้ร้านขายชุดนิสิต ติดทางเข้าห้องน้ำ)
โทร.091-7647214
วัน แพทย์ เวลา หมายเหตุ
เสาร์ 24 พญ.ทิฆัมพร คมกฤส 11:30 – 16:30
อาทิตย์ 25 นพ.สมศักดิ์ โตวณะบุตร 11:30 – 20:00
จันทร์ 26 พญ.ภัทริดา ภูมิภักดีพรรณ 11:30 – 20:00
อังคาร 27 พญ.ณัฐิชา กรรณวัฒน์ 11:30 – 20:00
พุธ 28 นพ.ภาคินัย เต็มนิธิกุล 11:30 – 20:00
พฤหัสบดี 29 พญ.ทิฆัมพร คมกฤส 11:30 – 20:00
ศุกร์ 30 พญ.วราภรณ์ อาภัสระวิโรจน์ 11:30 – 20:00
เสาร์ 31 ปิดให้บริการ
อาทิตย์ 1 ปิดให้บริการ
จันทร์ 2 พญ.ภัทริดา ภูมิภักดีพรรณ 11:30 – 20:00
อังคาร 3 พญ.ณัฐิชา กรรณวัฒน์ 11:30 – 20:00
สาขาซีคอนบางแค ชั้น 3 (โซน IT ใกล้ร้าน MR.DIY)
โทร.091-7651412
วัน แพทย์ เวลา หมายเหตุ
เสาร์ 24 นพ.มงคล ญาณโรจนะ 11:30 – 20:00
อาทิตย์ 25 พญ.ปภัสรา วิวัฒน์ 11:30 – 20:00
จันทร์ 26 พญ.วราภรณ์ อาภัสระวิโรจน์ 11:30 – 20:00
อังคาร 27 พญ.ภัททชีว์ องค์มหัทมงคล 11:30 – 20:00
พุธ 28 พญ.วิภาเพ็ญ โชคดีสัมฤทธิ์ 11:30 – 20:00
พฤหัสบดี 29 นพ.มงคล ญาณโรจนะ 11:30 – 20:00
ศุกร์ 30 เปิดขายยา
เสาร์ 31 เปิดขายยา
อาทิตย์ 1 พญ.ปภัสรา วิวัฒน์ 11:30 – 20:00
จันทร์ 2 พญ.ปิยะดา ทิพรังกร 11:30 – 20:00
อังคาร 3 นพ.เฉลิมราช สหกโร 11:30 – 20:00
สาขาเดอะพรอมานาด รามอินทรา ชั้น 4 (โซนคลินิก ใกล้ทางเข้าที่จอดรถชั้น 4)
โทร.091-7671240
วัน แพทย์ เวลา หมายเหตุ
เสาร์ 24
นพ.มานุชา จันทร์เจ๊ก 11:30 – 20:00
นพ.เฉลิมราช สหกโร 11:00 – 20:00
อาทิตย์ 25
พญ.ธนศรี เสสะเวช 11:30 – 20:00
พญ.เบญญาภรณ์ กั่งเซ่ง 12:00 – 20:30
จันทร์ 26 นพ.ปกรณ์ กิติรัตน์ชัย 11:30 – 20:00
อังคาร 27
พญ.ปิยากิตติ์ ศรีไพโรจน์ 11:30 – 20:00
พญ.เบญญาภรณ์ กั่งเซ่ง 12:00 – 20:30
พุธ 28 พญ.พรนิภา ไพจิตต์ 11:30 – 20:00
พฤหัสบดี 29
พญ.ณัฐกมล วายุภักตร์ 12:00 – 20:00
พญ.สุภาพร ศิริปุณย์ 11:30 – 20:30
ศุกร์ 30 นพ.สรวิศ สุภาวิตา 11:30 – 20:00
เสาร์ 31 นพ.มานุชา จันทร์เจ๊ก 11:30 – 20:00
อาทิตย์ 1 พญ.ธนศรี เสสะเวช 11:30 – 20:00
จันทร์ 2 นพ.ปกรณ์ กิติรัตน์ชัย 11:30 – 20:00
อังคาร 3 พญ.ปิยากิตติ์ ศรีไพโรจน์ 11:30 – 20:00
สาขาเมกาบางนา ชั้น 1 (ฝั่งเดียวกับบิ๊กซีและธนาคารกรุงศรีฯ ใกล้ร้านกาแฟอเมซอน)
โทร.091-7670964
วัน แพทย์ เวลา หมายเหตุ
เสาร์ 24 พญ.รชพร รุ่งตระกูลชัย 11:30 – 20:00
อาทิตย์ 25 นพ.ณัฐพล อยู่ปิยะ 11:30 – 20:00
จันทร์ 26 พญ.วิภาวี พ่วงใส 11:30 – 20:00
อังคาร 27 พญ.สุภาพร ศิริปุณย์ 11:30 – 20:00
พุธ 28 นพ.ณัฐพล อยู่ปิยะ 13:00 – 20:30
พฤหัสบดี 29 พญ.ธนศรี เสสะเวช 11:30 – 20:00
ศุกร์ 30 พญ.วิภาเพ็ญ โชคดีสัมฤทธิ์ 11:30 – 20:00
เสาร์ 31 พญ.ธนศรี เสสะเวช 11:30 – 20:00
อาทิตย์ 1 นพ.ณัฐพล อยู่ปิยะ 11:30 – 20:00
จันทร์ 2 พญ.วิภาวี พ่วงใส 11:30 – 20:00
อังคาร 3 นพ.วิรัช จิรโรจน์อังกูร 11:30 – 20:00
สาขาถนนงามวงศ์วาน (ข้างเดอะมอลล์งามวงศ์วาน ถัดจากที่ทำการไปรษณีย์ ติด 7-ELEVEN)
โทร.095-3612515
สาขาโรบินสันลาดกระบัง ชั้น 2 (ใกล้ลิฟต์แก้ว ติดกับร้าน NAIL WONDERLAND และร้านนวดนะดี)
โทร.083-0227864
วัน แพทย์ เวลา หมายเหตุ
เสาร์ 24 นพ.วิรัช จิรโรจน์อังกูร 11:30 – 20:00
อาทิตย์ 25 พญ.ปิยกานต์ ลิมธัญญกูล 11:30 – 20:00
จันทร์ 26 พญ.วรรณวรางค์ คล่องดี 11:30 – 20:00
อังคาร 27 พญ.วราลี เสรีพันธ์พานิช 11:30 – 20:00
พุธ 28 พญ.ปิยากิตติ์ ศรีไพโรจน์ 11:30 – 20:00
พฤหัสบดี 29 พญ.แสงสิริ อยู่อำไพ 11:30 – 20:00
ศุกร์ 30 นพ.ภูริชญ์ ภูรีศรีศักดิ์ 11:30 – 20:00
เสาร์ 31 นพ.วิรัช จิรโรจน์อังกูร 11:30 – 20:00
อาทิตย์ 1 พญ.ปิยกานต์ ลิมธัญญกูล 11:30 – 20:00
จันทร์ 2 พญ.วรรณวรางค์ คล่องดี 11:30 – 20:00
อังคาร 3 พญ.วราลี เสรีพันธ์พานิช 11:30 – 20:00
สาขาเซ็นทรัลอยุธยา ชั้น 1 (โซน Beauty ใกล้ร้านวัตสัน)
โทร.091-7671016
วัน แพทย์ เวลา หมายเหตุ
เสาร์ 24 พญ.วรรณวรางค์ คล่องดี 11:30 – 20:00
อาทิตย์ 25 นพ.มานุชา จันทร์เจ๊ก 11:30 – 20:00
จันทร์ 26 นพ.มานุชา จันทร์เจ๊ก 11:30 – 20:00
อังคาร 27 นพ.มานุชา จันทร์เจ๊ก 11:30 – 20:00
พุธ 28 พญ.วราลี เสรีพันธ์พานิช 11:30 – 20:00
พฤหัสบดี 29 นพ.มานุชา จันทร์เจ๊ก 11:30 – 20:00
ศุกร์ 30 นพ.มานุชา จันทร์เจ๊ก 11:30 – 20:00
เสาร์ 31 พญ.วรรณวรางค์ คล่องดี 11:30 – 20:00
อาทิตย์ 1 เปิดขายยา
จันทร์ 2 นพ.มานุชา จันทร์เจ๊ก 11:30 – 20:00
อังคาร 3 นพ.มานุชา จันทร์เจ๊ก 11:30 – 20:00
สาขานครปฐม (หน้าตลาดโอเดียน ตรงข้ามองค์พระปฐมเจดีย์)
โทร.091-7648623
วัน แพทย์ เวลา หมายเหตุ
เสาร์ 24 นพ.วุฒิเดช ฟักประไพ 11:30 – 20:00
อาทิตย์ 25 เปิดขายยา
จันทร์ 26 พญ.ปภัสรา วิวัฒน์ 11:30 – 20:00
อังคาร 27 นพ.มงคล ญาณโรจนะ 11:30 – 20:00
พุธ 28 พญ.ภัทริดา ภูมิภักดีพรรณ 11:30 – 20:00
พฤหัสบดี 29 เปิดขายยา
ศุกร์ 30 เปิดขายยา
เสาร์ 31 เปิดขายยา
อาทิตย์ 1 เปิดขายยา
จันทร์ 2 นพ.วุฒิเดช ฟักประไพ 11:30 – 20:00
อังคาร 3 นพ.มงคล ญาณโรจนะ 11:30 – 20:00
สาขาเซ็นทรัลชลบุรี ชั้น 1 (โซนพลาซ่าติดทางเข้า Big C ตรงข้ามธนาคารกสิกร The Wisdom)
โทร.091-7646761
วัน แพทย์ เวลา หมายเหตุ
เสาร์ 24 นพ.พีระ อุดมจารุมณี 12:00 – 20:30
พญ.รสริน ชาญวิเศษ 11:00 – 19:30
อาทิตย์ 25
พญ.พรนิภา ไพจิตต์ 11:00 – 19:30
พญ.วิภาวี พ่วงใส 12:00 – 20:30
จันทร์ 26 พญ.พรนิภา ไพจิตต์ 11:30 – 20:00
อังคาร 27 พญ.อรพิณ พุทธานุภาพันธ์ 11:30 – 20:00
พุธ 28 พญ.อรพิณ พุทธานุภาพันธ์ 11:30 – 20:00
พฤหัสบดี 29
พญ.อรพิณ พุทธานุภาพันธ์ 11:00 – 19:30
พญ.นิรดา เชวงศรี 11:30 – 20:30
ศุกร์ 30 พญ.นิรดา เชวงศรี 11:30 – 20:00
เสาร์ 31 พญ.รสริน ชาญวิเศษ 11:30 – 20:00
อาทิตย์ 1
พญ.พรนิภา ไพจิตต์ 11:00 – 19:30
พญ.วิภาวี พ่วงใส 12:00 – 20:30
จันทร์ 2 พญ.พรนิภา ไพจิตต์ 11:30 – 20:00
อังคาร 3 พญ.อรพิณ พุทธานุภาพันธ์ 11:30 – 20:00
สาขาเซ็นทรัลศรีราชา ชั้น 2 (ฝั่ง North โซนพลาซ่า อยู่ตรงข้ามกับ AIS)
โทร.091-7650103
วัน แพทย์ เวลา หมายเหตุ
เสาร์ 24 พญ.นิรดา เชวงศรี 11:30 – 20:00
อาทิตย์ 25
พญ.อรพิณ พุทธานุภาพันธ์ 11:30 – 20:00
จันทร์ 26 พญ.อรพิณ พุทธานุภาพันธ์ 11:30 – 20:00
อังคาร 27 พญ.รสริน ชาญวิเศษ 11:30 – 20:00
พุธ 28 พญ.รสริน ชาญวิเศษ 11:30 – 20:00
พฤหัสบดี 29
พญ.พรนิภา ไพจิตต์ 11:30 – 20:00
ศุกร์ 30 พญ.อรพิณ พุทธานุภาพันธ์ 11:30 – 20:00
เสาร์ 31 พญ.นิรดา เชวงศรี 11:30 – 20:00
อาทิตย์ 1
พญ.อรพิณ พุทธานุภาพันธ์ 11:30 – 20:00
จันทร์ 2 พญ.อรพิณ พุทธานุภาพันธ์ 11:30 – 20:00
อังคาร 3 พญ.รสริน ชาญวิเศษ 11:30 – 20:00
สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ชั้น 4 (โซนพลาซ่า ติดกับธนาคารอาคารสงเคราะห์)
โทร.091-7651430
วัน แพทย์ เวลา หมายเหตุ
เสาร์ 24 พญ.วิภาวี พ่วงใส 11:30 – 20:00
อาทิตย์ 25
พญ.รสริน ชาญวิเศษ 11:30 – 20:00
จันทร์ 26 พญ.รสริน ชาญวิเศษ 11:30 – 20:00
อังคาร 27 พญ.นิรดา เชวงศรี 11:30 – 20:00
พุธ 28 พญ.นิรดา เชวงศรี 11:30 – 20:00
พฤหัสบดี 29
พญ.วิภาวี พ่วงใส 11:30 – 20:00
ศุกร์ 30 พญ.วิภาวี พ่วงใส 11:30 – 20:00
เสาร์ 31 พญ.วิภาวี พ่วงใส 11:30 – 20:00
อาทิตย์ 1
พญ.รสริน ชาญวิเศษ 11:30 – 20:00
จันทร์ 2 พญ.รสริน ชาญวิเศษ 11:30 – 20:00
อังคาร 3 พญ.นิรดา เชวงศรี 11:30 – 20:00
สาขาเดอะมอลล์ นครราชสีมา ชั้น 3 (ตรงข้าม Power Mall เยื้องธนาคารกรุงศรีฯ)
โทร.091-7655105
วัน แพทย์ เวลา หมายเหตุ
เสาร์ 24 นพ.สรรเสริญ หัวใจ 11:30 – 20:00
อาทิตย์ 25
นพ.สรรเสริญ หัวใจ 11:30 – 20:00
จันทร์ 26 นพ.สรรเสริญ หัวใจ 11:30 – 20:00
อังคาร 27 นพ.สรรเสริญ หัวใจ 11:30 – 20:00
พุธ 28 นพ.สรรเสริญ หัวใจ 11:30 – 20:00
พฤหัสบดี 29
เปิดขายยา
ศุกร์ 30 นพ.สรรเสริญ หัวใจ 11:30 – 20:00
เสาร์ 31 นพ.สรรเสริญ หัวใจ 11:30 – 20:00
อาทิตย์ 1
นพ.สรรเสริญ หัวใจ 11:30 – 20:00
จันทร์ 2 นพ.สรรเสริญ หัวใจ 11:30 – 20:00
อังคาร 3 นพ.สรรเสริญ หัวใจ 11:30 – 20:00
สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ชั้น 4 (ตรงข้ามร้าน Moshi Moshi)
โทร.091-7656045
วัน แพทย์ เวลา หมายเหตุ
เสาร์ 24 พญ.พามวาด ถนัดค้า 11:30 – 20:00
อาทิตย์ 25
พญ.พามวาด ถนัดค้า 11:30 – 20:00
จันทร์ 26 พญ.พามวาด ถนัดค้า 11:30 – 20:00
อังคาร 27 พญ.พามวาด ถนัดค้า 11:30 – 20:00
พุธ 28 พญ.พามวาด ถนัดค้า 11:30 – 20:00
พฤหัสบดี 29
เปิดขายยา
ศุกร์ 30 พญ.พามวาด ถนัดค้า 11:30 – 20:00
เสาร์ 31 พญ.พามวาด ถนัดค้า 11:30 – 20:00
อาทิตย์ 1
พญ.พามวาด ถนัดค้า 11:30 – 20:00
จันทร์ 2 พญ.พามวาด ถนัดค้า 11:30 – 20:00
อังคาร 3 พญ.พามวาด ถนัดค้า 11:30 – 20:00
สาขา Big C Extra หาดใหญ่ 2 (เพชรเกษม) ชั้น 2 (ใกล้จุดวางรถเข็นบริเวณซุปเปอร์)
โทร.091-7656431
วัน แพทย์ เวลา หมายเหตุ
เสาร์ 24 พญ.สิรินันท์ นาขวัญ 11:30 – 20:00
อาทิตย์ 25
พญ.สิรินันท์ นาขวัญ 11:30 – 20:00
จันทร์ 26 พญ.สิรินันท์ นาขวัญ 11:30 – 20:00
อังคาร 27 เปิดขายยา
พุธ 28 เปิดขายยา
พฤหัสบดี 29
เปิดขายยา
ศุกร์ 30 พญ.สิรินันท์ นาขวัญ 11:30 – 20:00
เสาร์ 31 พญ.สิรินันท์ นาขวัญ 11:30 – 20:00
อาทิตย์ 1
พญ.สิรินันท์ นาขวัญ 11:30 – 20:00
จันทร์ 2 พญ.สิรินันท์ นาขวัญ 11:30 – 20:00
อังคาร 3 พญ.สิรินันท์ นาขวัญ 11:30 – 20:00