ตารางเวรแพทย์ สาขาที่เปิดให้บริการในช่วงวันที่ 12-25 ก.ค. 64

สาขาต่างจังหวัดที่เปิดบริการ มีดังนี้

สาขาเดอะมอลล์โคราช
โทร. 091-7655105
วัน แพทย์ เวลา หมายเหตุ
จันทร์ นพ.สรรเสริญ หัวใจ 11:30 – 20:00
อังคาร นพ.สรรเสริญ หัวใจ 11:30 – 20:00
พุธ นพ.สรรเสริญ หัวใจ 11:30 – 20:00
พฤหัสบดี นพ.สรรเสริญ หัวใจ 11:30 – 20:00 แพทย์งดเข้าตรวจ
ศุกร์ นพ.สรรเสริญ หัวใจ 11:30 – 20:00
เสาร์ นพ.สรรเสริญ หัวใจ 11:30 – 20:00
อาทิตย์ นพ.สรรเสริญ หัวใจ 11:30 – 20:00

 

วัน แพทย์ เวลา หมายเหตุ
จันทร์ พญ.พามวาด ถนัดค้า 11:00 – 19:30
อังคาร พญ.พามวาด ถนัดค้า 11:00 – 19:30
พุธ พญ.พามวาด ถนัดค้า 11:00 – 19:30
พฤหัสบดี พญ.พามวาด ถนัดค้า 11:00 – 19:30
ศุกร์ พญ.พามวาด ถนัดค้า 11:00 – 19:30
เสาร์ พญ.พามวาด ถนัดค้า 11:00 – 19:30
อาทิตย์ พญ.พามวาด ถนัดค้า 11:00 – 19:30