โปรโมชั่น E-Lase Max

  • บอกลารอยแดง รอยดำจากสิว และฝ้าเส้นเลือด ในราคาเหมาๆ สุดคุ้ม!
คอร์สทั่วหน้า ราคาพิเศษ 18,500 บาท/ 5 ครั้ง จากราคาปกติ 30,000 บาท
 

ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. – 30 เม.ย. 64